DNR en voorwaarden
31
page-template-default,page,page-id-31,central-core-1.1,ajax_updown_fade,page_not_loaded,

DNR en voorwaarden

Voorwaarden

Alle  werkzaamheden, diensten en producten van architectenbureau drost worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011 / nummer 56/2013.

Onverminderd de DNR 2011 zijn op onze werkzaamheden, diensten en producten de onderstaande bepalingen van toepassing:

CAR-verzekering 

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat een CAR-verzekering (Construction All Risk), als bedoeld in de DNR 2011, wordt afgesloten wanneer van toepassing.

Projectreferentie 

architectenbureau drost houdt zich het recht voor om het project en de vervaardigde werkzaamheden te gebruiken als referentie voor acquisitiedoeleinden, aanbestedingen en als voorbeeld op internetsites tenzij dit uitdrukkelijk in de offerte schriftelijk anders overeengekomen is.